เกี่ยวกับควอดบี

ควอดบี จุดเริ่มต้นคือเป็นนามในการอัปโหลดโค๊ดหรืออัปโหลดโปรแกรมลงไปยังเว็บต่างๆ โปรแกรมที่เริ่มต้นคือ Optifine Auto Updater
หลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆ เช่น โปรแกรม SAOX,Manroid หรืออย่างเช่น การตัดต่อวิดีโอ หรือ สติกเกอร์ไลน์
จนได้มาทำเกี่ยวกับ IT Support หรือ การทำไลน์บอทต่างๆ เลยทำให้ต้องมีทีม แต่ไม่ได้หมายความว่าทีมจะต้องมีหลายคน
ความหมายทีมในทีนี้คือ ทีมของการทำงาน เช่น สติกเกอร์ไลน์ก็แบ่งไปส่วนหนึ่ง หรือ เขียนโค๊ดก็แบ่งไปอีกส่วนหนึ่ง เลยทำให้ผมตั้ง ทีมควอดบี เพื่อในการแบ่งการทำงาน และ หมวดหมู่ครับ

ทีมควอดบี

ผลงาน

2021 TeamQuadB.in.th / E-mail : [email protected]